Sábado 20 Xullo 2024

BANDO CORONAVIRUS

BANDO CORONAVIRUS

JESUS MANUEL NÚÑEZ DÍAZ, Alcalde-Presidente do Concello de AS NOGAIS (Lugo), en exercicio das competencias que me atribúen os artigos 21 e 25 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, así coma tendo en consideración o principio de autonomía local contido no artigo 140 da Constitución Española do 1978,

F A G O     S A B E R:

Que en consideración á situación actual de contención reforzada contra a transmisión do “CORONAVIRUS” (COVID-19) considérase conveniente, con carácter exclusivamente preventivo, adoptar as medidas seguintes:

Pechar o acceso do público e suspender as actividades que se realizan nas dependencias municipais tales como Centro Sociocultural, pavillón polideportivo, etc.

Asemade, acórdase suspender a eficacia das autorizacións de uso de locais e espazos municipais por asociacións ou grupos locais para a celebración de actividades culturais, deportivas, recreativas, sociais, etc.

Conxuntamente coas  medidas expostas, tamén disponse  a suspensión da eficacia das autorizacións outorgadas para a celebración de actos que supoñan a concentración de grupos numerosos de persoas, así como o outorgamento de novas autorizacións para as devanditas actividades.

O PERÍODO NO QUE SE MANTERÁN VIXENTES ESTAS MEDIDAS SERÁ O COMPRENDIDO ENTRE OS DÍAS 14 E 30 DE MARZO, AMBOS INCLUSIVE, SEN PREXUÍZO DE POSIBLES PRÓRROGAS.

En relación coa actividade administrativa e de atención ao público no Concello, RESOLVO adoptar as seguintes medidas preventivas:

PRIMEIRA. Manterase aberto o servizo de atención ao público no CONCELLO UNICAMENTE para atender casos de extrema urxencia e imperiosa necesidade, pero en aras de evitar aglomeracións, rogase á cidadanía o previo contacto telemático co servizo de atención á cidadanía a través do teléfono 982 36 40 92 e o enderezo electrónico  Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

SEGUNDA. Suspensión de todas as actividades e reunións dos órganos colexiados.

TERCEIRA. Os empregados públicos traballarán, preferentemente, mediante teletraballo ou a quendas, tendo preferencia para traballar desde a súa casa quen teña fillos pequenos e en idade escolar. Establécese flexibilidade de horario ata o 30 de marzo.

Por último, a través do presente, lémbranse aos veciños deste termo municipal as medidas de protección básica recomendadas pola OMS, a saber:

  • Lavarse con frecuencia as mans.
  • Cubrir boca e nariz co cóbado flexionado ou cun pano de papel ao toser ou estornudar.
  • Evitar tocarse os ollos, o nariz e a boca.
  • Manter distanciamento  social  con  outras  persoas,  particularmente  aquelas  que tusan, esbirren e teñan febre, evitando na medida do posible a asistencia a lugares concorridos;
  • Evitar na medida de posible solicitar atención médica. En caso de febre, tose e dificultade para respirar chamar preferente ao 900 400 116 ou ao 112.

Dende o Concello de As Nogais, informarase en todo momento sobre todo canto poida interesar aos veciños en relación co alcance das medidas adoptadas e as posibles modificacións destas.

Insístese en que todas estas medidas son de carácter preventivo e na importancia de manter en todo momento a calma, actuando coa mesura nas nosas rutinas e hábitos.

Dado en As Nogais a 13 de marzo de 2020. O ALCALDE

 Descarga o documento en pdf. BANDO CORONAVIRUS_1_13_03_2020_A3.pdf

 

Portal de Transparencia

Sede Electrónica

Plan Xeral de Orenación Municipal

pxom

Patrimonio Cultural

rutas senderismo

O tempo

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Newsletter

Suscríbete ao noso boletín e mantente informado..