Sábado 20 Xullo 2024

Na época en que estamos, a vida, o mundo e as persoas xiran en torno ás redes. Trátase dun medio de comunicación esencial tanto para o traballo como para o ocio e como para o entretemento.
O principal obxectivo deste Equipo de Goberno consiste en achegarse desde o respeto mutuo aos cidadáns, mellorando as canles de comunicación e facilitando as relacións entre o Concello e os veciños, mediante a colaboración e opinión de todos.


Por iso, agora dispoñemos deste espazo virtual para que desde calquera parte do mundo nos poidan visitar, incorporando simultaneamente servizos de xestións para os veciños, que se irán ampliando, e que fundamentalmente van destinados a enriquecer a relación da Corporación cos cidadáns.


Este novo portal web é unha fiestra que contribuirá a que o noso Concello sexa máis coñecido en todo o mundo, ao tempo que permitirá recoller as necesidades e propostas dos veciños para construír unha sociedade mellor, que é o noso obxectivo e o de todos os cidadáns e cidadás de As Nogais.


O ALCALDE, Jesús Manuel Núñez Díaz